بهزاد نیک کار

دو شنبه 25 آذر 1398

نام: بهزاد نیک کار
دانشکده: علوم انسانی
گروه: مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی: مربی


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:

 
سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بهزاد نیک کار می‌باشد.