بهزاد نیک کار

استادیار دانشکده علوم انسانی


نام: بهزاد نیک کار
دانشکده: علوم انسانی
گروه: مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
حسابداری
دانشگاه آزاد واحد رشت
ایران
1398

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
مهر 1394
1398

تالیف و ترجمه 2 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
زبان تخصصی در حسابداری
فرهنگ زبرجد
1391
تالیف
مباحث جاری در حسابداری
فرهنگ زبرجد
1391
تالیف

مقالات در نشریات 6 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
نقش حسابرسی صورتهای مالی در پیشگیری ، کشف تقلب و فساد مالی
نخستین همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
1391
1391
بررسی نقش حسابرسان در بحران های مالی با تاکید بر نقش شرکت حسابرسی آرتور اندرسون
کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
1392
1392
بررسی رابطه میان معیارهای نظام راهبردی شرکتی و کیفیت حسابرسی با اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
1396
24
آزمون ارتباط استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی
مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
1398
29
توانمند سازی روانشناختی و هشداردهی تقلب در حرفه حسابرسی: آزمون نظریه امنیت روانشناختی
مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
1398
34
آزمون مدل اختلاف نظر اصول سازمانی در حسابرسان درباره گزارش تخلفات حرفه ای حسابرسان
مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
1401
42